HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN - UBND QUẬN 1

Quy trình cấp giấy phép môi trường

* Hướng dẫn:
- Đối tượng 3: Dự án đầu tư mới không thuộc đối tượng đối tượng 5
- Đối tượng 4: Các Cơ sở đang hoạt động (trước ngày 1/1/2022) và không thuộc đối tượng 5:
  (1) Đã có đăng ký KHBVMT (Sở hoặc Quận), Đề án BVMT đơn giản, cam kết BVMT
  (2) Không có (1) nhưng có tính chất tương đương nhóm III cấp GPMT
- Đối tượng 5: Dự án đầu tư, cơ sở (mới hoặc đang hoạt động):
  + Không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải (không có hệ thống XLNT hoặc có hệ thống XLNT gồm bể tự hoại,
  bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, tiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);
  + Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung (không xả thải ra môi trường)
- Để đăng ký hồ sơ mới: Chọn đúng loại hồ sơ đăng ký cần đăng ký
- Để tra cứu thông tin hồ sơ: nhập Số biên nhận và nhấn Tra Cứu
- Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (028) 3823.4223 hoặc phòng Tài Nguyên Môi Trường
- Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật qua số (028) 3822.5561

Copyright © 2020, Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Quận 1